Newsletter - bądź na bieżąco

ilość produktów: koszyk jest pusty

wartość produktów: koszyk jest pusty

Przejdź do koszyka:   koszyk

rejestracja
Płock - najstarsze miasto na Mazowszu, pierwsza stolica Mazowsza a także przez pewien czas stolica państwa. Płock położony jest nad szeroką 8 km doliną Wisły, w większości na jej prawym brzegu tworzącym wysoką na 50m skarpę.

 Według archeologów tereny dzisiejszego miasta zostały zasiedlone w epoce brązu przez Prasłowian reprezentujących kulturę łużycką. Historycy upatrują początków osadnictwa w IX wieku, kiedy to odprawiano kulty pogańskie na Wzgórzu Tumskim. Było to nie tylko miejsce kultu, ale także teren zjazdów plemiennych. W ciągu kolejnych dwu stuleci powstał tu gród drewniany, sprowadzono ojców benedyktynów w 1009 roku i wybudowano pierwszy monumentalny budynek kamienny, kaplicę grodową. W latach 1037-1047 Płock był stolicą samodzielnego państwa Masława, wojewody Mieszka II. W 1075 roku założono nowe biskupstwo mazowieckie ze stolicą w Płocku, biskupem został Marek. W latach 1079-1138 za panowania Władysława I Hermana i Bolesława Krzywoustego miasto pełniło funkcję stolicy państwa. Po śmierci Krzywoustego zostaje stolicą jednej z dzielnic książęcych, wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami. W latach 1130-1144 zostały podjęte prace na Wzgórzu Zamkowym przy budowie romańskiej bazyliki katedralnej ufundowanej przez biskupa Aleksandra Malonne, jej fundamenty wciąż są widoczne.

W 1177 roku po raz pierwszy została wybita moneta płocka. W 1180 roku przy kolegiacie św. Michała powstała szkoła elementarna typu trivium. Obecnie szkoła ta nadal działa jako Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego, tak zwana Małachowianka. To jedyna w Polsce placówka tego typu, szkoła istniejąca od średniowiecza. Historia Płocka jako miasta zaczyna się w 1237 roku, kiedy to Konrad I Mazowiecki na części swoich gruntów i w oparciu o prawo polskie lokuje miasto Płock, co zostaje potwierdzone dokumentem biskupa Piotra I. Od tego czasu miasto nieustannie rozbudowuje się, ale także ulega zniszczeniom poprzez najazdy, pożary epidemie. 1262, 1286,1325 To daty kolejnych wielkich pożarów, jakie nawiedziły Płock, podczas najazdów Rusinów, Litwinów, ale także przez rycerstwo małopolskie. W latach 1351-1370 za panowania Kazimierza Wielkiego księstwo płockie staje się lennem państwa polskiego. Powstają w tym czasie fortyfikacje miejskie, nowy gotycki zamek, oraz kościół farny św. Bartłomieja. W 1405 roku księżna Anna siostra Władysława Jagiełły funduje szpital św. Trójcy, który funkcjonuje do dzisiejszego dnia. W 1435 roku Władysław I ponawia prawo miejskie tym razem w oparciu o prawo chełmińskie.

Z chwilą śmierci ostatniego księcia płockiego, Janusza II, miasto zostaje połączone z Koroną, oraz nabywa prawa stolicy województwa i starostwa płockiego. Rok później uzyskuje przywilej budowy wodociągów. Nadchodzi XVI stulecie, które nie jest dobrym okresem dla Płocka, miasto nawiedzają pożary, epidemie, oraz inne kataklizmy np.; osunięcie się skarpy wiślanej w 1532 spowodowało zniszczenie ulicy Nadwiślańskiej a także części zabudowań zamkowych. XVII stulecie tak samo jak poprzednie stoi pod znakiem pożogi i epidemii, wojska szwedzkie doszczętnie grabią i palą miasto nie oszczędzając szpitala i zabudowań zamkowych. Miasto przeżywa kolejną ruinę podczas wojny północnej a następnie w skutek kolejnego osunięcia się skarpy. Po II rozbiorze Polski miasto zostało siedzibą władz kamery i regencji. Władze pruskie energicznie biorą się za rozbudowę i przebudowę miasta, między innymi likwidując mury obronne. I ćw. XIX wieku to ważny okres dla Płocka, powstaje teatr miejski, wydano pierwsze płockie czasopismo Dziedzilia - czyli Pamiętnik Płocki, założono Towarzystwo Naukowe Płockie, przez miasta przeszło wojsko napoleońskie, odwiedził je car, a Jakub Kubicki zaczął wznosić klasycystyczny budynek ratusza miejskiego. W 1831 roku w Płocku po raz ostatni obraduje sejm powstańczy Królestwa Polskiego. W latach 1836-1839 rozpoczęto budowę mostu łyżwowego na Wiśle, aby połączyć oba brzegi rzeki a tym samym uzyskać szybsze połączenie z Warszawą. Pod rządami pruskimi miasto rozwija się dość szybko, uruchomiono żeglugę parową na Wiśle, otwarto Szkołę Niedzielno Handlową, jedną z pierwszych szkół zawodowych na terenach polskich, otworzono spółdzielnie spożywczą Zgoda, oraz zbudowano zespół klasztorno katedralny mariawitów.

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę miasto wykazało bohaterską postawę broniąc się przed nawałnicą wojsk rosyjskich 18-19 sierpnia 1920 roku podczas wojny polsko - bolszewickiej. Za swoją postawę miasto zostało odznaczone Krzyżem Walecznych w rok po zdarzeniu przez Marszałka Józefa Piłsudskiego. W 1938 roku ukończono budowę mostu drogowo-kolejowego na Wiśle, co miało otworzyć drogę do rozwoju miasta po obu brzegach rzeki. W czasie II Wojny Światowej SS wysiedliło i wywiozło do obozów całą ludność Żydowską miasta, która stanowiła jedną czwartą ludności mieszkańców. Po wojnie miasto prężnie zaczęło się rozwijać, obecnie jest to jedno z najbardziej uprzemysłowionych miast w kraju aż 48% ludności zatrudnionych jest w tej gałęzi gospodarki. W 1951 roku otworzono w Płocku ogród zoologiczny, a 1959 wybudowano Petrochemię obecny PKN Orlen. W 1997 przyłączono do miasta nowe tereny zwiększając jego powierzchnię do 8806 ha.

Płock jest bardzo interesującym pod względem turystycznym miejscem, mieści się tu najstarsze muzeum w Polsce Muzeum Mazowieckie, które posiada największe zbiory sztuki secesyjnej, Muzeum Diecezjalne, najstarsza budowla ceglana na Mazowszu kościół św. Dominika, katedra płocka, warto zwiedzić Wzgórze Tumskie a także liczne zabytki architektury klasycystycznej w naszym rodzimym wydaniu. Płock to również miejsce objawień siostry Faustyny beatyfikowanej przez papieża w 2000 roku. Oprócz atrakcji architektonicznych można w tym mieście również spędzać czas aktywnie na brzegu Wisły a także bezpośrednio na niej. Gorąco polecam imprezy plenerowe odbywające się na plaży płockiej.

Bogumiła Wiśniewska

Skomentuj artykuł na forum

Portal i sklep numizmatyczny, monety, numizmatyka
wszelkie prawa zastrzeżone © 2007-18
adres: ul. Krawiecka 1B, 50-148 Wrocław,
Infolinia: 22 266 83 89, e-mail: info@emonety.pl