Newsletter - bądź na bieżąco

ilość produktów: koszyk jest pusty

wartość produktów: koszyk jest pusty

Przejdź do koszyka:   koszyk

rejestracja

Historia, miasta i zabytki na monetach » 180 lat Bankowości Centralnej w Polsce

Choć historia bankowości w Polsce sięga czasów średniowiecza to historia Banku Centralnego jest znacznie młodsza. Choć jest to tylko 180 lat to i tak jest to jedna z najdłuższych historii w Europie. Potrzeba uporządkowania spraw monetarnych i finansowych państwa pojawiła się w II połowie XVIII wieku. Z powodu rozkładu i upadku państwa idea ta została zarzucona do czasu utworzenia Królestwa Polskiego. 29 Stycznia 1828 roku car Mikołaj I wydał dekret, w którym powołał do życia Bank Polski. Bankowi podlegała mennica, która miała wyłączność na wydawanie banknotów a później również monet na terenie Królestwa Polskiego. Pierwsze banknoty pojawiły się w obiegu w 1830 roku. W wyniku powstania listopadowego ograniczono autonomie Królestwa Polskiego a co za tym idzie również banku. W dwa lata od emisji pierwszych banknotów, mennica została odebrana bankowi. W kolejnych latach wprowadzono do obiegu ruble i kopiejki a banknoty Banku Polskiego opatrzono napisami w języku rosyjskim. W 1860 roku powstał rosyjski Bank Państwowy. W tej sytuacji istnienie Banku Polskiego było bezzasadne, przekształcono go w kantor. Po wybuchu I Wojny Światowej terany byłego Królestwa Polskiego znalazły się pod rządami austriackimi i niemieckimi. Na terenach okupowanych powołano do życia Polską Krajową Kasę Pożyczkową, emitującą markę polską. Po odzyskaniu niepodległości Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa zaczęła pełnić rolę banku centralnego a marka polska stała się pełnoprawnym środkiem płatniczym na terenach Rzeczpospolitej. W 1919 roku uchwalono, że nową jednostką monetarna w Rzeczpospolitej będzie złoty. Choć o potrzebie zorganizowania banku centralnego dyskutowano już od 1918 roku to finał tej dyskusji miał miejsce dopiero w 1924 roku. W ustawie o nazwie „O naprawie skarbu Państwa i reformie walutowej” przewidziano powołanie do życia banku centralnego oraz systemu pieniężnego opartego na złocie. 28 Kwietnia 1924 roku rozpoczął działalność Bank Polski SA. Działał on do 1952 roku. W czasie okupacji władze banku wraz z majątkiem przebywały na emigracji w Londynie. W okresie po II Wojnie Światowej bank spełniał niezwykle ważną rolę gospodarczą oraz miał wpływ na scalanie ziem polskich po wojnie. W czasach Rzeczpospolitej Ludowej bank zarządzał finansowaniem gospodarki kierowanej centralnie. W 1989 roku rozpoczęto w Polsce tworzyć gospodarkę rynkową, która składałaby się z dwustopniowego systemu bankowe. NBP w gospodarce tej spełnia rolę makroekonomiczną, reguluje obieg pieniądza i zapewnia stabilność finansową natomiast banki komercyjne zajmują się świadczeniem usług na rzecz podmiotów niefinansowych. W 1995 roku NBP dokonała denominacji złotego, co przyczyniło się do zmniejszenia ilości pieniądza w obiegu, co ułatwiło rozliczenia finansowe i umocniło złotego.Obchody jubileuszu odbyły się w tamtym roku natomiast emisja monety związanej z tym wydarzeniem została przeniesiona na ten rok z powodu natłoku emisji w ubiegłym roku. 

Bogumiła Wiśniewska

zdjęcie: wikipedia

Skomentuj artykuł na forum

Portal i sklep numizmatyczny, monety, numizmatyka
wszelkie prawa zastrzeżone © 2007-18
adres: ul. Krawiecka 1B, 50-148 Wrocław,
Infolinia: 22 266 83 89, e-mail: info@emonety.pl