Newsletter - bądź na bieżąco

ilość produktów: koszyk jest pusty

wartość produktów: koszyk jest pusty

Przejdź do koszyka:   koszyk

rejestracja
Miasto położone na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad rzeką Prosną jest najprawdopodobniej najstarszym miastem w Polsce. Odkrycia archeologiczne wskazują na to, że już 8000 lat p.n.e. czyli w schyłkowej fazie epoki kamienia łupanego na tych terenach, zamieszkiwała półkoczownicza ludność trudniąca się myślistwem i zbieractwem. Kolejne wykopaliska potwierdziły, że ludzie zamieszkiwali tereny Kalisza zarówno w okresie epoki kamienia gładzonego, brązu jak i później w okresie kultury łużyckiej uznawanej za prasłowiańską. Rozwojowi tego skupiska sprzyjało dogodne położenie na tak zwanym szlaku bursztynowym. Aleksandryjski uczony Klaudiusz Ptolomeusz umieścił miejscowość o nazwie Kalisia w swoim dziele Zarys geografii z II wieku. Uczeni twierdzą, że jest to właśnie Kalisz.

Średniowieczna historia Kalisza zaczyna się w IX wieku, kiedy to na Zawodziu zbudowano warowną osadę. Pierwsze wzmianki pisane o tej miejscowości pochodzą z kroniki Galla Anonima z 1106 roku. W okresie piastowskim Kalisz był znaczną siedzibą kasztelani, która przechodziła z rąk do rąk podczas walk senioralnych a następnie dzielnicowych. W 1233 roku Henryk Brodaty po zaciekłych walkach zdobywa Kalisz, podczas walk ucierpiał i został mocno zniszczony gród na Zawodziu. Nie został on jednak odbudowany a nowy gród zbudowano na piaszczystej wyspie wśród rozlewisk Prosny. Miasto zostało lokowane na prawie średzkim (odmiana prawa magdeburskiego) w 1257 roku przez Bolesława Pobożnego, co zostało potwierdzone przez Henryka Pobożnego w 1282 roku. W 1283 roku patrycjat miejski doprowadził do powstania rady miejskiej, która zarządzał miastem w miejsce dotychczasowego wójta rządzącego z ramienia możnowładcy. Od tego czasu notujemy bujny rozwój miasta. Kolejni władcy potwierdzają zdobyte przezeń przywileje i dodają nowe. Kalisz jest nie tylko ośrodkiem handlu, ale także pełni doniosłe funkcje polityczne. W 1331 roku miasto odparło atak Krzyżacki, w 1343 podpisano w tym mieście traktat pokojowy z Zakonem NMP zwany kaliskim. Szczyt rozwoju Kalisza przypada na czasy rządów Jagiellonów. Za czasów Kazimierza Wielkiego w mieście uruchomiono mennicę bijącą denary, których awers stanowiło godło Wielkopolski głowa tura z pierścieniem w nozdrzach, a rewers wizerunek herbu Królestwa Polskiego – orzeł w koronie. Król ten miał też ogromne zasługi na polu budownictwa. Podczas jego rządów wybudowano nowy zamek w Kaliszu, siedzibę wojewody i sądu, otoczono miasto ceglanym murem a także rozbudowano i przebudowano 3 klasztory i 2 kościoły. Kolejni władcy także dbali o miasto. O znaczeniu tego ośrodka świadczy fakt, posiadania pozwolenia na organizowanie 2 ośmiodniowych jarmarków w ciągu roku, prawo 3 dniowego składu celnego a także, zwolnienie z podatków handlarzy solą. Kres rozwojowi miasta przyniosły wojny polsko – szwedzkie, po których nastąpił powolny upadek miasta. W czasie potopu szwedzkiego w mieście stacjonowały wojska nieprzyjacielskie. Upadek miasta przyspieszyły jeszcze epidemie nawiedzające miasto w roku 1708 i 1712, według niektórych źródeł w roku tym zostało jedynie 78 mieszkańców. Czarę goryczy przepełnił pożar z 1792 roku, który zniszczył niemalże całe miasto łącznie z ratuszem i zamkiem. W 1793 roku po podpisaniu traktatu rozbiorowego, Kalisz został wcielony do zaboru Pruskiego. Pruskie dowództwo od razu zajęło się reformą administracyjną, co spowodowało konieczność budowy nowych budynków. Miasto przeżyło swoja druga młodość i odbudowę w okresie istnienia Królestwa Polskiego. Wzniesiono wówczas szereg budynków klasycystycznych pod kierunkiem wybitnych architektów takich jak Antoni Bayer, Sylwester Szpilowski, Franciszek Reinstein. Wzniesiono między innymi gmach Szkoły Wojewódzkiej, gmach Trybunału, rogatki wrocławskie, gmach siedziby Komisji Wojewódzkiej, fabrykę Przechadzkiego i Repphana. Szybki rozwój budownictwa i rozwoju przemysłu lekkiego został zahamowany przez kolejne powstania. Ponowne ożywienie nastąpiło w latach siedemdziesiątych, kiedy to miasto odzyskało pozycję miasta gubernialnego. Powstał wówczas teatr miejski, gdzie wystawiał sztuki Wojciech Bogusławski, nowy ratusz i mnóstwo kamienic. Kalisz zapisał się na kartach historii udziałem w powstaniu wielkopolskim, nie osobistym, ale za to wystawił I Batalion Pograniczny, który brał czynny udział w walkach wyzwoleńczych. W okresie międzywojennym rada miejska w Kaliszu postawiła na oświatę do początków 1938 roku działało tu 19 szkół elementarnych, oraz 6 szkół żydowskich. W historii miasta zanotowano 21 wojen, 17 wielkich pożarów, 20 powodzi i innych klęsk żywiołowych, 32 epidemie, podczas których umieralność dochodziła nawet do 30 %. Obecnie Kalisz jest ważnym ośrodkiem przemysłowo turystycznym a także pielgrzymkowym ok. 100 tyś pielgrzymów rocznie.

Co należy zobaczyć w Kaliszu, po pierwsze budynki klasycystyczne, po drugie 39 mostów, sanktuarium św. Józefa, basztę Dorotkę, koszary wojskowe, liczne XIX wieczne fabryki, i pałace, a także należy się wybrać na wycieczkę statkiem rzeką Prosną od Teatru Miejskiego do Zawodzia.      

Bogumiła Wiśniewska

Skomentuj artykuł na forum

Portal i sklep numizmatyczny, monety, numizmatyka
wszelkie prawa zastrzeżone © 2007-18
adres: ul. Krawiecka 1B, 50-148 Wrocław,
Infolinia: 22 266 83 89, e-mail: info@emonety.pl