Newsletter - bądź na bieżąco

ilość produktów: koszyk jest pusty

wartość produktów: koszyk jest pusty

Przejdź do koszyka:   koszyk

rejestracja

Rozmaitości ze świata monet » 2007 był Europejskim Rokiem Równych Szans

Celem wprowadzenia tej akcji było uświadomienie mieszkańcom UE ich praw do równego traktowania zawartych w ustawach unijnych a także uzmysłowienie ludziom korzyści płynących z różnorodności.

“Europejczycy mają prawo do równego traktowania i życia bez dyskryminacji. Europejski Rok Równych Szans dla Wszystkich 2007 ma na celu uświadomienie obywatelom przysługujących im praw. Przez cały rok będziemy poświęcać szczególną uwagę kwestii równych szans i korzyści dla Europy, jakie są efektem zróżnicowanego społeczeństwa. Europa posiada bogaty potencjał talentów. Nie możemy dopuścić, by się zmarnowały.” Tymi słowami Vladimír Špidla, Komisarz ds. Zatrudnienia, Spraw Socjalnych i Równych Szans rozpoczął rok równych szans.

Założenia roku były następujące: Uświadomienie ludziom przysługujących im praw do równego traktowania oraz życia wolnego od dyskryminacji bez względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub wiarę, niepełnosprawność, wiek oraz orientację seksualną. Promowanie równych szans dla wszystkich. Zainicjowanie szerszej debaty na temat korzyści płynących z różnorodności zarówno dla społeczeństw europejskich jak i poszczególnych jednostek. Działania zmierzające do osiągnięcia powyższych celów prowadzone były zgodnie z czterema założeniami: Prawa – podnoszenie świadomości prawa do równości i zakazu dyskryminacji, a także problemu dyskryminacji wielokrotnej, Reprezentacja – inicjowanie debaty na temat sposobów zwiększenia uczestnictwa dyskryminowanych grup w życiu społecznym, a także zrównoważonego uczestnictwa mężczyzn i kobiet, Uznanie – umożliwienie celebrowania różnorodności oraz równości, Szacunek – promocja bardziej spójnego społeczeństwa.

Czy cele te zostały zrealizowane? Czy jesteśmy bardziej tolerancyjnym społeczeństwem nastawiony otwarcie do innych kultur, wyznań itp.? Czy jesteśmy gotowi na to żeby prezydentem została kobieta? Miejmy nadzieje ze odpowiedź brzmi tak.

Bogumiła Wiśniewska

zdjęcie:www.enfield.gov.uk

Skomentuj artykuł na forum

Portal i sklep numizmatyczny, monety, numizmatyka
wszelkie prawa zastrzeżone © 2007-18
adres: ul. Krawiecka 1B, 50-148 Wrocław,
Infolinia: 22 266 83 89, e-mail: info@emonety.pl