Newsletter - bądź na bieżąco

ilość produktów: koszyk jest pusty

wartość produktów: koszyk jest pusty

Przejdź do koszyka:   koszyk

rejestracja

Inwestycje i analizy rynku monet » Sprzedaż monet kolekcjonerskich a podatki

Czy sprzedaż monet kolekcjonerskich przez prywatnych kolekcjonerów podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Sprzedaż monet kolekcjonerskich stanowi przychód do celów podatkowych, jeżeli do ich sprzedaży dochodzi przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca w którym nastąpiło ich nabycie.

Zgodnie  z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:
a)    nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości
b)    spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
c)    prawa wieczystego użytkowania gruntów
d)    innych rzeczy

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku zbycia... innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie...

Przychód z odpłatnego zbycia innych rzeczy ( przedmioty kolekcjonerskie) pomniejsza się o koszty odpłatnego zbycia ( art. 19 ust. 1 ). Oczywiście koszty te należy udokumentować, dlatego zawsze warto kupić monety na FAKTURĘ VAT.  


Czy sprzedaż monet kolekcjonerskich przez prywatnych kolekcjonerów podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Jednym z przedmiotów opodatkowania PCC są umowy sprzedaży rzeczy lub praw, których istotą jest przeniesienie własności rzeczy lub prawa na kupującego. Jednak nie wszystkie umowy będą podlegały pod PCC. Zwalnia się od podatku ( art.9) sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1.000,00 zł.

Sprzedaż monet kolekcjonerskich przez osoby fizyczne będzie podlegała podatkowi PCC, pod warunkiem, że wartość umowy przekroczy 1.000,00 zł. Obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym i to on ma obowiązek złożyć deklaracje i wpłacić podatek do urzędu skarbowego. Stawka podatku wynosi 2%.   


Czy zakup monet kolekcjonerskich w emonety.pl przez prywatnych kolekcjonerów podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Na podstawie art.2 nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

a) opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
b) zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
- umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

Zakup monet od firmy nie podlega PCC!

Co to oznacza dla zwykłego klienta?

 1. Kupujemy monetę w styczniu 2006 np. za 1000 zł. Jeśli sprzedamy monetę w marcu 2006  za 1200 to sprawa wygląda tak:
  • PODATEK DOCHODOWY - musimy zapłacić podatek od 200 zł (1200 - 1000) tzn. wykazać dodatkowy dochód 200 zł w rocznym PIT (sprzedaż nastąpiła przed upływem 6 miesięcy od dnia zakupu)
  • PODATEK PCC - kupujący ma obowiązek odprowadzić podatek PCC w wysokości 2% od kwoty 1200 zł  
 2.  Jeśli natomiast kupując tą samą monetę  w styczniu 2006 sprzedamy ją w grudniu 2006 za 1500 zł to:
  • PODATEK DOCHODOWY - nie musimy niczego wykazywać w PIT rocznym, (sprzedaż nastąpiła po pół roku od chwili zakupu )
  • PODATEK PCC - kupujący ma obowiązek odprowadzić podatek PCC w wysokości 2% od kwoty 1500 zł.
 3. Przy zakupie monet od innego prywatnego kolekcjonera należy uiścić PCC, uwzględniają kryterium wartości umowy.
 4. Przy zakupie monet od emonety.pl nie ma PCC bez względu na wartość faktury czy paragonu.  


Katarzyna Laskowska

Skomentuj artykuł na forum

Produkty powiązane z artykułem

Portal i sklep numizmatyczny, monety, numizmatyka
wszelkie prawa zastrzeżone © 2007-18
adres: ul. Krawiecka 1B, 50-148 Wrocław,
Infolinia: 22 266 83 89, e-mail: info@emonety.pl