Newsletter - bądź na bieżąco

ilość produktów: koszyk jest pusty

wartość produktów: koszyk jest pusty

Przejdź do koszyka:   koszyk

rejestracja

Inwestycje i analizy rynku monet » Duże czy małe złoto?

Chyba każda osoba, która choć w małym stopniu otarła się o numizmatykę, wie, że monety poza walorami estetycznymi są często świetną i rentowną lokatą kapitału. Oczywistym jest również fakt, że czym więcej kapitału włożymy tym większe kwoty możemy zyskać.

Dlatego też z roku na rok w Polsce, ale i nie tylko, coraz bardziej popularne staje się inwestowanie w złote monety. Samo określenie "złote monety" dla wielu brzmi magicznie i elektryzująco a wyobraźnia podsuwa obrazy z pełnymi kuframi złotych dukatów i wielkie skarby. Jednak, jeżeli chodzi o inwestycje to nie ma tu miejsca na magię. Są natomiast kwoty, cyfry, stopy zwrotu i chłodne kalkulacje. Dlatego, postanowiłem sprawdzić, który rodzaj polskich złotych monet okresu po denominacyjnego jest bardziej rentowną inwestycją i dlaczego tak się dzieje.

Od roku 1995 Narodowy Bank Polski zaczął emitować złote monety kolekcjonerskie o nominałach 100 i 200 złotych. Również w tym samym czasie emitowana była seria monet bulionowych Orzeł Bielik. Od samego początku ich emisji NBP  zastrzegał, że, tak zwane, "bieliki" to monety lokacyjne a nie kolekcjonerskie. Dlatego do badania pod uwagę wziąłem tylko monety kolekcjonerskie 100 i 200 złotowe.

Zestawienie przeprowadziłem dla trzech wariantów:

A - pierwszy wariant obejmuje wszystkie monety, jakie ukazały się obydwu grupach od roku 1997 do roku 2006 włącznie.

W ciągu dziesięciu lat NBP wyemitował 25 stuzłotówek i 26 dwustuzłotówek. Pierwszych trzech monet dwustuzłotowych z lat 1995-96 nie brałem pod uwagę, ponieważ stuzłotówki  w analogicznym okresie nie były wybijane.

Wariant A 1997-2006
Nr. 100 złotówki 200 złotówki
1 Liczba monet 25 26
2 Średnia cena monety przy emisji (w zł.) 563 996
3 Zawartość złota w gramach 8 15,5
4 Stosunek cen średnich z emisji 0,56 1,77
5 Stosunek wag 0,52 1,94
6 Średnia cena grama w monecie podczas emisji 70,35 64,27
7 Średnia wielkość nakładu 3948 4194
8 Obecna wartość całego zbioru w pln 53395 82200
9 % wartości całej kolekcji 39,38% 60,62%
10 Obecna średnia cena monety (w zł.) 2136 3161,54
11 Stosunek cen średnich z 2007 0,68 1,48
12 Zysk w % z inwestycji 279,50% 217,40%
13 Średnia cena grama w monecie w 2007 267 204

Średnia cena monety stuzłotowej w chwili emisji wyniosła 563 złote, natomiast dwustuzłotowej 996 złotych. Za cenę dwustuzłotówki kolekcjoner mógł kupić 1,77 sztuk monet stuzłotowych. Jeżeli ktoś kupował złote monety w latach 1997-2006, tylko ze względu na możliwość lokowania kapitału w złoto, bardziej atrakcyjne były monety dwustuzłotowe.

Cena grama złota w monecie wynosiła odpowiednio 70,35 złotych za gram w przypadku monet stuzłotowych i 64,27 dla dwustuzłotowych. Złoto w monetach dwustuzłotowych było tańsze. Spowodowane to było faktem, że koszty związane z produkcją, projektowaniem i emisją są takie same dla stu- i dwustuzłotówek. Koszt jednostkowy przypadający na gram złota był, więc większy dla monet stuzłotowych, ponieważ mają one prawie dwa razy mniejszą gramaturę.

Jak łatwo zauważyć, w powyższej tabeli w wierszu 12, średnio, każda zakupiona stuzłotówka w okresie 1997-2006 dała 279,5% zysku podczas gdy dwustuzłotówka "jedynie” 217,4%.

B - kolejny wariant obejmuje monety z bliższego nam okresu. W analizie posłużyłem się  monetami emitowanymi w latach 2001-2006. W tym okresie NBP wyemitował 17 złotych stuzłotówek i tyle samo dwustuzłotówek. Układ i oznaczenia w tabeli są identyczne jak w tabeli poprzedniej.

 Wariant B 2001 - 2006
Od 2001 roku włącznie
Lp   100 złotówki 200 złotówki
1 Liczba monet 17 17
2 Średnia cena monety przy emisji (w zł.) 567,65 1022,35
3 Zawartość złota w gramach 8 15,5
4 Stosunek cen średnich z emisji 0,56 1,8
5 Stosunek wag 0,52 1,94
6 Średnia cena grama w monecie podczas emisji 70,96 65,96
7 Średnia wielkość nakładu 4512 4894
8 Obecna średnia cena monety (w zł.) 1829 1977,94
9 Stosunek cen średnich z 2007 0,92 1,08
10 Zysk w % z inwestycji 222,20% 93,50%
11 Średnia cena grama w monecie w 2007 228,6 127,6

Średnia cena stuzłotówki emitowanej w latach 2001-2006 wyniosła 567,65 złotych natomiast cena dwustuzłotówki 1022,35. Za cenę dwustuzłotówki można było kupić aż 1,8 monety stuzłotowej a średnia wielkość nakładów była podobna. Wyraźnie widać, które monety przyniosły kupującym relatywnie większe zyski. Stosunek cen emisyjnych wynosił 1,8 do 0,56. Jednak obecnie średnia cena stu i dwustuzłotówki wyemitowanej w latach 2001-2006 jest prawie na jednym poziomie. Za cenę dwustu złotówki można kupić już tylko 1,08 sztuk stuzłotówki.

Dla podkreślenie większej rentowności monet stuzłotowych wystarczy spojrzeć na stopy zwrotu podane w wierszu 10. Monety o mniejszym nominale przyniosły 222,2 % zysku, podczas gdy większe numizmaty charakteryzowały się stopą zwrotu na poziomie 93,5 % co nota bene  jest  i tak świetnym wynikiem.

C - aby sprawdzić czy tendencja ta się utrzymuje czy może było to zjawisko występujące jedynie we wcześniejszych latach postanowiłem sprawdzić i porównać ceny monet najmłodszych. Dlatego w trzecim wariancie pod uwagę wziąłem ceny monet wybitych w latach 2004-2006.

Wariant C 2004-2006 Od roku 2004 włącznie
Nr. 100 złotówki 200 złotówki
1 Liczba monet 7 11
2 Średnia cena monety przy emisji (w zł.) 587,14 1067,27
3 Zawartość złota w gramach 8 15,5
4 Stosunek cen średnich z emisji 0,55 1,82
5 Stosunek wag 0,52 1,94
6 Średnia cena grama w monecie podczas emisji 73,39 68,86
7 Średnia wielkość nakładu 7500 5518
8 Obecna średnia cena monety (w zł.) 981 1388,64
9 Stosunek cen średnich z 2007 0,71 1,41
10 Zysk w % z inwestycji 67,20% 30,10%
11 Średnia cena grama w monecie w 2007 122,7 89,6


I tym razem jednoznacznie widać, że monety stuzłotowe przynoszą dużo większe zyski. Każda kupiona w latach 2004-2006 dwustuzłotówka dała stopę zwrotu na poziomie 30,1%, natomiast stuzłotówka ponad dwa razy więcej, bo aż 67,2%.

Analizując ceny złotych monet polskich okresu po denomincyjnego możemy stwierdzić, że monety stuzłotowe przynosiły dużo większe zyski.  Jednym z wielu czynników, które miały wpływ na to była niższa cena emisyjna stuzłotówek, która spowodowała, że znacznie więcej osób stać było na ich zakup, co przełożyło się na większy popyt.

Choć z powyższego wynika, że złote stuzłotówki dają większe możliwości zysku to również trzeba zauważyć, że w żadnym z opisanych wariantów złote dwusetki nie przyniosły strat a wręcz przeciwnie.

Tomasz Witkiewicz

Skomentuj artykuł na forum

Portal i sklep numizmatyczny, monety, numizmatyka
wszelkie prawa zastrzeżone © 2007-18
adres: ul. Krawiecka 1B, 50-148 Wrocław,
Infolinia: 22 266 83 89, e-mail: info@emonety.pl