Newsletter - bądź na bieżąco

ilość produktów: koszyk jest pusty

wartość produktów: koszyk jest pusty

Przejdź do koszyka:   koszyk

rejestracja

regulamin programu Partner Club

 

-Regulamin programu Partner Club emonety.pl-

 

emonety.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 50 lok. 1, 00-684 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy za numerem 0000312819, na podstawie przepisu art. 384 § 1 i 4 kodeksu cywilnego zawiadamia kontrahentów, iż ustala w poniższej treści ogólne warunki programu Partner Club.

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Partner Club, definiuje warunki przystąpienia i uczestnictwa, zasady Sprzedaży Promocyjnej oraz sposób naliczania i zapłaty punktami (inaczej zwanymi "emonetami").

2. Program Partner Club został powołany przez firmę emonety.pl S.A., zwaną dalej emonety.pl z siedzibą w Warszawie, właściciela i administratora platformy internetowej www.emonety.pl. Program powstał w celach marketingowych i sprzedażowych.

3. Członkiem programu Partner Club, zwanym dalej Klientem, może zostać każda osoba fizyczna, która zarejestruje się w sklepie www.emonety.pl i zaznaczy odpowiednią opcję przy swojej rejestracji o chęci przystąpienia do programu Partner Club.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach emonety.pl zastrzegają sobie prawo odrzucenia wniosku o przystąpienie, m.in. z powodu braków formalnych.

5. Klient wyraża zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizowania zadań marketingowych i sprzedażowych przez emonety.pl. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. 133 poz. 883).

6. Uczestnictwo w programie jest nieodpłatne.

7. Przystąpienie do programu Partner Club stanowi możliwość zakupu po cenie promocyjnej produktów w sklepie. Program polega na udostępnieniu do sprzedaży towarów przy których znajduje się oznaczenie punktowe oznaczające za ile można ten produkt nabyć.

8. Każdemu Klientowi za zakupy objęte programem Partner Club dokonane w sklepie internetowym www.emonety.pl przyznawane są punkty gromadzone na indywidualnym koncie, które można zobaczyć po zalogowaniu.

9. Za każdą całą złotówkę wydaną w sklepie za towar objęty programem Parner Club przyznaje się:

- 1 emonetę Klientowi
- 2 emonety Klientowi posiadającemu w emonety.pl opłacony, aktualny abonament numizmatyczny

10. Produkty, przy których nie ma oznaczenia punktowego lub wynosi ono „0” (zero), nie podlegają programowi Partner Club. Za nabycie tych produktów nie są przyznawane punkty.

11. Punkty (emonety) naliczane są każdorazowo po dokonaniu zapłaty i zrealizowaniu (opłaceniu i wysłaniu) zamówienia.

12. W przypadku zwrotu towaru nabytego przez Klubowicza naliczone za tę transakcję punkty (emonety) zostają odjęte.

13. Punkty (emonety) są przyznawane jedynie za zamówienia złożone przez system zamówień w portalu emonety.pl. W szczególności zamówienia składane telefonicznie lub osobiście nie są przyznawane punkty (emonety).

14. Cena w zamówieniu i na fakturze produktów kupionych za punkty wynosi 0,01 zł za każdy produkt.

15. Za zgromadzone przez Klienta punkty (emonety), można kupić produkty znajdujące się w sklepie wówczas, gdy ilość punktów jest równa lub wyższa od wartości punktowej produktu.

16. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie jego przyjęcia, wraz z informacją o ilości wykorzystanych punktów (emonet).

17. Zrealizowany zakup produktów za punkty skutkuje odjęciem z konta Klienta punktów (emonet) w ilości odpowiadającej wartości punktowej produktu.

18. Odbiór zakupionego towaru może być zrealizowany przez Klienta bezpośrednio w biurze handlowym emonety.pl, albo w drodze przesyłki pocztowej lub kurierskiej dokonanej na koszt Klienta.

19. Nie dokonanie przez Klienta zakupu w okresie dłuższym niż 6 miesięcy od daty ostatniej transakcji, skutkuje anulowaniem i utratą zebranych punktów.

20. Zgromadzone Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.

21. Emonety.pl zastrzegają sobie prawo do zmiany towarów znajdujących się w ofercie programu Partner Club, a także ich wartości punktowej (emonet).

22. Klient może uzyskiwać informacje o stanie własnego konta logując się na stronie sklepu lub kontaktując się z działem obsługi klienta emonety.pl.

23. Emonety.pl zastrzegą sobie prawo zawieszenia lub zakończenia działalności programu Partner Club w każdym czasie. Informacja o tym fakcie zostanie zamieszczona na stronie programu Partner Club i będzie skutkować z upływem 30 dni od daty jej zamieszczenia.

24. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 maja 2007 roku.

25. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, ma zastosowanie regulamin sklepu internetowego i/lub regulaminy.

Portal i sklep numizmatyczny, monety, numizmatyka
wszelkie prawa zastrzeżone © 2007-17
adres: ul. Wspólna 50 lok. nr 1 00-684 Warszawa,
tel. +48 22 523 25 26, fax. +48 22 523 25 01, e-mail: info@emonety.pl