Newsletter - bądź na bieżąco

ilość produktów: koszyk jest pusty

wartość produktów: koszyk jest pusty

Przejdź do koszyka:   koszyk

rejestracja

Regulamin reklamacji


REGULAMIN REKLAMACJI / WYMIANY i ZWROTÓW emonety.pl


emonety.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 50 lok. 1, 00-684 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy za numerem 0000312819, na podstawie przepisu art. 384 § 1 i 4 kodeksu cywilnego zawiadamia kontrahentów, iż ustala w poniższej treści ogólne warunki reklamacji, wymiany i zwrotu towaru.

Dokładamy najwyższych starań, aby nasi klienci dostawali od nas towar najwyższej klasy. Każdą wysyłkę sprawdzamy dwukrotnie pod względem zgodności ze złożonym zamówieniem oraz pod względem jakości towaru. Niestety nawet przy zastosowaniu najlepszego systemu sprawdzania i zapewniania jakości nie jesteśmy w stanie wyeliminować ewentualnych błędów. Jeśli zdaniem Państwa zawartość przesyłki albo towar, który Państwo otrzymaliście, nie odpowiada parametrom Państwa zamówienia, albo też nie jesteście Państwo zadowoleni z towaru, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem i zastosowanie się do jego postanowień.

1. Niniejszy regulamin określa zasady reklamacji (wymiany) oraz zwrotu towaru zakupionego w emonety.pl i stosuje się do osób nabywających towar za pośrednictwem sklepu internetowego emonety.pl do celów nie związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. W celu zgłoszenia reklamacji uprzejmie prosimy pobrać i wypełnić formularz dołączony na końcu niniejszego regulaminu. Niniejszy sposób jest jedynym sposobem skutecznego zgłoszenia reklamacji oraz sprawnego jej załatwienia. Uprzejmie prosimy o niezgłaszanie reklamacji telefonicznie ani faksem.

3. Wypełniony formularz prosimy przesłać do nas mailem na adres reklamacja@emonety.pl, formularz prosimy dołączyć do wiadomości jako załącznik.

4. Po wypełnieniu formularza, otrzymają Państwo potwierdzenie jego złożenia w formie elektronicznej. Wydrukowany formularz należy podpisać i włożyć do przesyłki, zawierającej odsyłany przez Państwa towar.

5. W przypadku braków ilościowych w dostarczonym zamówieniu nie ma potrzeby wysyłać drogą pocztową wypełnionego i podpisanego formularza, wystarczy go przesłać mailem.

6. Do przesyłki należy ponadto dołączyć paragon bądź fakturę otrzymany wraz z pierwotną przesyłką.

7. Towar należy odpowiednio zabezpieczyć na czas transportu, dbając zwłaszcza, aby przy odsyłaniu nie uległo uszkodzeniu opakowanie stanowiące integralną część zamówionego towaru (np. pudełko od zestawu czy plastikowy kapsel).

8. Zwrot towaru do emonety.pl powinien nastąpić osobiście w salonie firmowym portalu emonety.pl w Warszawie przy ul. Wspólnej 50 lok. 1, przesyłką realizowaną przez operatora pocztowego albo za pośrednictwem kuriera.

9. Reklamacje złożone w sposób nie odpowiadający niniejszemu regulaminowi nie będą rozpatrywane.

10. O rozpatrzeniu reklamacji zostaną Państwo poinformowani pocztą elektroniczną.

11. Dołożymy wszelkich starań, aby reklamacja została rozpatrzona jak najszybciej. O naszym stanowisku w kwestii reklamacji poinformujemy Państwa drogą elektroniczną w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

12. W razie otrzymania przesyłki, która jest uszkodzona, uprzejmie prosimy o sprawdzenie zawartości przesyłki przy doręczającym i sporządzenie protokołu opisującego uszkodzenia. Jeśli przesyłka wykazuje uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego jej transportu przez doręczyciela, prosimy o złożenie reklamacji w odrębnym trybie.

13. Zwrot towaru możliwy jest w terminie 10 dni od daty zakupu dokonanego na odległość (przez Internet) bez podania przyczyny. Prosimy jednak o podanie w przesyłce numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot płatności za towar. W przypadku zwrotu towaru w terminie 10 dni od daty jego otrzymania nie obowiązuje konieczność wypełnienia regulaminu reklamacji, jednakże będziemy zobowiązani za wypełnienie tego formularza i odesłanie go wraz z towarem. Emonety.pl potwierdzi mailem zwrot towaru. Koszt wysyłki w przypadku zwrotu towaru ponosi Kupujący. Uwaga: uprawnienie do zwrotu towaru w sposób tu opisany nie przysługuje w przypadku zakupu towaru na licytacji.

14. Istnieje również możliwość wymiany towaru na inny, pod warunkiem, iż jest on dostępny w emonety.pl. Uprzejmie prosimy o sprawdzenie dostępności towaru. Po otrzymaniu przesyłki (której koszt ponosi Kupujący) z żądaniem wymiany, poinformujemy Państwa o dostępności wskazanego towaru. Jeśli towar jest droższy od otrzymanego, przed jego wysyłką poinformujemy Państwa o niezbędnej dopłacie i poprosimy o dokonanie wpłaty przed wysyłką. Brak wpłaty powoduje niemożność wysłania towaru oraz daje emonety.pl uprawnienie do wysłania przesyłki na koszt Kupującego za pobraniem, co zwiększy dodatkowo koszt przesyłki. Za opóźnienia w wysyłce związane z brakiem wpłaty na ponowną przesyłkę emonety.pl nie ponosi odpowiedzialności.

15. Możliwość zwrotu bądź wymiany towaru istnieje tylko wówczas, jeśli towar dotrze do nas w stanie nienaruszonym.

16. Niniejszy regulamin nie uchybia prawom konsumenta opisanym w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

17. Prosimy o sprawdzenie stanu taśm zabezpieczających lub ochronnych foliopaków oraz zweryfikowanie zawartości opakowania w obecności Kuriera lub listonosza. W przypadku jakichkolwiek braków lub uszkodzeń prosimy o spisanie odpowiedniego protokołu z dostawcą. Będzie on podstawą uwzględniania reklamacji.

FORMULARZ REKLAMACJI DO POBRANIA

Skomentuj artykuł na forum

Produkty powiązane z artykułem

Portal i sklep numizmatyczny, monety, numizmatyka
wszelkie prawa zastrzeżone © 2007-17
adres: ul. Wspólna 50 lok. nr 1 00-684 Warszawa,
tel. +48 22 523 25 26, fax. +48 22 523 25 01, e-mail: info@emonety.pl