Newsletter - bądź na bieżąco

ilość produktów: koszyk jest pusty

wartość produktów: koszyk jest pusty

Przejdź do koszyka:   koszyk

rejestracja

Regulamin skupu sztabek złota

Regulamin skupu sztabek złota

Spółka emonety.pl S.A. wpisana przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 50 lok. 1, 00-684 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy za numerem 0000312819, nr NIP 113-07-25-593, nr Regon 006925058. pod adresem www.kursyzlota.pl prowadzi skup złotych sztabek.

1. Emonety.pl S.A. skupuje złote sztabki o wadze od 1 grama do 100 gram wybitych w mennicach będących członkiem London Bullion Market Association (np. PERTH MINT Australia, PAMP Szwajcaria) w oryginalnym opakowaniu Cerdicard lub z oryginalnymi certyfikatami, bez śladów uszkodzenia o próbie złota 999.

2. Emonety.pl S.A. każdorazowo potwierdza poczta elektroniczną na wskazany przez Sprzedającego adres mailowy otrzymanie oferty. Potwierdzenie otrzymania oferty oznacza możliwości zawarcia umowy i stanowi przyjęcie zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 § 1 Kodeksu Cywilnego.

3. Wskazana w potwierdzeniu otrzymania oferty przez emonety.pl S.A. cena jest ceną proponowaną. emonety.pl S.A. zastrzega możliwość późniejszej negocjacji ceny skupu w zależności od zmian bieżącego kursu złota London Gold Fix.

4. Oferowany do sprzedaży towar należy dostarczyć osobiście lub przesyłką na koszt własny do salonu firmowego emonety.pl S.A. mieszczącego pod adresem: ul. Wspólna 50, lok. 1, 00-684 Warszawa, w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania od emonety.pl S.A. potwierdzenia otrzymania oferty. Do towaru dołączyć należy dwa wypełnione i podpisane egzemplarze umowy według wzorca dostarczonego przez emonety.pl. S.A.

5. emonety.pl S.A. potwierdza drogą mailową lub telefonicznie otrzymanie towaru wskazując jego datę i godzinę informując jednocześnie o przyjęciu oferty, przesłaniu podpisanego egzemplarza umowy na wskazany przez Sprzedającego adres oraz o dokonaniu zapłaty.

6. W przypadku istotnej zmiany bieżącego kursu złota na London Gold Fix od momentu potwierdzenia otrzymania oferty do momentu dostarczenia towaru, emonety.pl S.A. potwierdzając przyjęcie towaru informuje o proponowanej zmienionej cenie skupu towaru. W przypadku, gdy zmieniona cena akceptowana jest przez Sprzedającego emonety.pl przekazuje wypełnione i podpisane egzemplarze umowy według wcześniej dostarczonego wzorca wskazując uzgodnioną ze Sprzedającym cenę skupu. Datą zawarcia umowy będzie datą ustalenia ze Sprzedającym wszystkich elementów umowy, w tym negocjowanej ceny zgodnie z art. 72 § 1 Kodeksu Cywilnego.

7. Zapłata następuje przelewem na podany przez Sprzedającego rachunek bankowy niezwłocznie po dostarczeniu oferowanego towaru wraz z podpisanymi dwoma egzemplarzami umowy.

8. Do przeliczenia ceny złotych sztabek z dolarów amerykańskich na złotówki przyjmujemy średni kurs dolara w NBP aktualny na dzień dostarczenia towaru.

9. emonety.pl S.A. nie ponosi odpowiedzialności za nadane przez Sprzedającego przesyłki z oferowanym towarem.

W przypadku wystąpienia problemów ze sprzedażą przez internet lub w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących złotych sztabek prosimy o kontakt pod adres skup@emonety.pl lub tel. +48 22 4125000 oraz 801 MONETY (801 666 389) dla połączeń stacjonarnych na terenie całego kraju. Zasady sprzedaży prowadzonej przez emonety.pl S.A. w tym wszelkie regulaminy znajdują się na stronie www.emonety.pl

Skomentuj artykuł na forum

Portal i sklep numizmatyczny, monety, numizmatyka
wszelkie prawa zastrzeżone © 2007-18
adres: ul. Krawiecka 1B, 50-148 Wrocław,
Infolinia: 22 266 83 89, e-mail: info@emonety.pl