Newsletter - bądź na bieżąco

ilość produktów: koszyk jest pusty

wartość produktów: koszyk jest pusty

Przejdź do koszyka:   koszyk

rejestracja

Miasto, przez Niemców zwane Elbing, zostało założone przez Krzyżaków w pobliżu dawnej stolicy Prusów Truzo. W 1237 r. Krzyżacy zbudowali zamek i założyli komturię, a w 1246 r. lokowali miasto na prawie lubeckim. W 1393 r. Elbląg otrzymał prawo składu na niektóre towary. Elbląg był członkiem Związku Pruskiego i brał udział w wojnie trzynastoletniej (1454-1466), następnie znalazł się w granicach Polski. Był członkiem Hanzy - zrzeszenia miast bałtyckich pod przewodnictwem Lubeki.

Elbląg tradycyjnie rywalizował z Gdańskiem o handel wiślany, ale był w gorszej pozycji z powodu zapiaszczania Nogatu. W 1577 r., podczas konfliktu Stefana Batorego z Gdańskiem, otrzymał liczne przywileje od króla, który chciał skierować przez Elbląg cały polski eksport. Próba ta nie powiodła się, ale Elbląg zdołał zmonopolizować handel z Anglią. W latach 1585-1628 działała tu angielska Kompania Wschodnia (Eastland Company).

W XVII wieku dwie okupacje szwedzkie (1626 1635 i 1655 1660) podkopały pozycję handlową miasta. Na przełomie XVII i XVIII wieku Elbląg stał się obiektem sporu polsko-pruskiego. W pierwszym rozbiorze (1772) zajęty przez Prusy raz jeszcze próbował odegrać rolę rywala Gdańska. Koniunktura ta skończyła się w 1793 r., kiedy Gdańsk też przeszedł w ręce pruskie. W XIX wieku miast z coraz większym trudem utrzymywało status miasta morskiego, mimo założenia tu stoczni Ferdynanda Schichau (1837).

Do rozwoju miasta przyczyniała się natomiast budowa linii kolejowych (1852) i Kanału Elbląskiego (1852-1860). Podczas II wojny światowej miasto zostało w 65% zniszczone. W 1945 r. powróciło w granice Polski, ale przecięcie Zalewu Wiślanego przez granicę polsko-radziecką ostatecznie odcięło je od morza. Dziś Elbląg jest ważnym miastem przemysłowym. Nawiązuje do tradycji hanzeatyckiej i pokłada nadzieje rozwoju we współpracy z Obwodem Kaliningradzkim.

Źródło: monetynbp.onet.pl oraz wikipedia - wolna encyklopedia

Skomentuj artykuł na forum

Portal i sklep numizmatyczny, monety, numizmatyka
wszelkie prawa zastrzeżone © 2007-18
adres: ul. Krawiecka 1B, 50-148 Wrocław,
Infolinia: 22 266 83 89, e-mail: info@emonety.pl