Newsletter - bądź na bieżąco

ilość produktów: koszyk jest pusty

wartość produktów: koszyk jest pusty

Przejdź do koszyka:   koszyk

rejestracja

Historia, miasta i zabytki na monetach » Miasto - Stargard Szczeciński

Czy wiecie gdzie znajduje się w Polsce najwyżej sklepiony kościół? Gdzie mieści się najwyższa wieża kościelna? Które miasto ma przydomek wzięty z zupełnie innego miasta i gdzie się znajduje jedyna w Polsce brama miejska umieszczona nad korytem rzecznym? W Stargardzie Szczecińskim. Właśnie to miasto może poszczycić się pierwszeństwem, starszeństwem i pomysłowością.

Stargard Szczeciński leży na pograniczu niziny Szczecińskiej i Pojezierza Pomorskiego w odległości 36 km od Szczecina, dokładnie 15 ° na wschód od południka zero stopni. Istnieje tu obelisk upamiętniający ten fakt oraz trasa wycieczkowa biegnąca od Trzęsacza do Trzcinnej.

Historia miasta
W zasadzie historia miasta zaczyna się już w VII wieku jakieś 1,5 kilometra poza miastem gdzie powstaje pierwszy gród w Osetnie. Jak większość ówczesnych grodów Pomorzan jest to warownia założona na podmokłych łąkach w zakolu rzeki Iny. Otoczony wałem ziemno drewnianym gród był schronieniem dla mieszkańców okolicznych wiosek w razie niebezpieczeństwa. W X –XI wieku gród rozbudowywał się a jego główne centrum zostało przeniesiony na tereny dzisiejszego Starego Miasta. Rozwojowi tego skupiska ludzi sprzyjała lokalizacja grodu na trasie szlaków handlowych prowadzących do Szczecina i Kołobrzegu. Pierwsza wzmianka źródłowa o Stargardzie Szczecińskim pojawia się w 1124 roku w opisie misji chrystianizacyjnej biskupa Ottona z Bambergu sporządzonym przez kronikarza Ebbo. Jest tam użyte sformułowanie Castro Zitarogroda. Kolejny zapis, w którym wymieniony jest z nazwy Castro Stargrod to bulla papieska Innocentego II w sprawie biskupstwa w Wolinie. W wieku XII rozwój ośrodka miejskiego rozwija się tak jak wielu innych miastach od sprowadzenia w 1186 roku zakonu joannitów przez Bogusława I, który to zakon zbudował pierwszą budowlę kamienna w mieście, kaplice św. Jana. W 10 lat później przez Kazimierza II do miasta zostają sprowadzeni ojcowie augustianie. W związku z prężnym rozwojem miasta około roku 1230 zaczynają powstawać ziemno - drewniane a także skrzyniowe obwarowania miasta. Jednakże prawdziwy boom dla Stargardu zaczął się w 1243 roku, kiedy to miasta zostało lokowane na prawie magdeburskim uzyskując tym samym status miasta. Książę Barnim I przy akcie lokacji nadał miastu prawo połowu ryb w Bałtyku, prawo żeglugi i spławu na rzece Inie, prawo wyrębu w lasach książęcych oraz 150 łanów ziemi. Zaraz po nadaniach rada miejska zabrała się za budowanie ratusza miejskiego, który jest do dziś jedną z najokazalszych budowli tego typu na całym Pomorzu. Jeszcze większe korzyści miastu przyniósł rok 1292. W związku z szybkim rozwojem miasta, które przynosiło duże korzyści nadano mu prawa lubeckie. Od tej pory miasto w chodzi w skład miast hanzeatyckich i może prowadzić handel z największymi ośrodkami w Europie. W XIV wieku Stargard bardzo szybko się rozwija, co widać w architekturze miasta. Zaczynają powstawać ceglane mury z bramami, basztami i warowniami zaczynają się prace przy kościele mariackim. Zniesiony zostaje urząd wójta książęcego i miasto uzyskuje pełnię praw. W połowie XV wieku dochodzi do zatargu ze Szczecinem o spławianie towarów Iną. Jest to tak zwana wojna pszenna zakończona po 6 latach w 1460 roku pokojem w Kobylance. Dowodem zawartej ugody było posadzenie lipowego Wieńca Zgody - obecnie pomnik przyrody.

Kolejne sto lat upływało mieszczanom na spokojnym życiu polegającym na powiększaniu swojego dobrobytu. Kolejni książęta, co i raz nadawali nowe prawa miastu lub rozszerzali już istniejące. Dopiero rok 1534 przynosi dość znaczące zmiany w życiu miasta a mianowicie większość mieszkańców przechodzi na luteranizm a w budynkach po klasztorze augustianów założona zostaje pierwsza publiczna szkoła. W 1540 roku miasto trawi okrutny pożar pochłaniając około 487 budynków. Kolejny pożar przetacza się przez miasto 40 lat później. W 1618 roku 12 000 Stargard Szczeciński musi się zmierzyć z wojną trzydziestoletnią, po której zdziesiątkowani mieszkańcy zaczną odbudowywać miasto. Podczas tej wojny z powodu głodu, chorób itp., zmarło ponad 90% ludności. Miasto zostało zajęte przez wojska szwedzkie. W tym samym czasie z fundacji burmistrza Groeninga powstaje collegium mające naucza biednych, ale zdolnych. W wyniku traktatu westfalskiego miasto dostaje się pod panowanie Brandenburskie a następnie zostaje włączone do Królestwa Pruskiego.

Pod panowaniem pruskim miasto przeżyło wiele pożarów i przejść różnych wojsk szczególnie napoleońskich. Ponowny rozwój miasta i rozkwit jego działalności przypada na koniec XIX wieku. Zostaje uruchomiona linia kolejowa do Szczecina, powstają pierwsze manufaktury i fabryki, gazownia, wodociągi miejskie itp. Podczas I Wojny Światowej na terenach miasta znajdował się międzynarodowy obóz jeniecki, którego pamiątką do dziś dnia jest cmentarz jeniecki. W dwudziestoleciu międzywojennym miasto rozwijało się pomyślnie, powstała kryta pływalnie, muzeum miejskie pierwsza trasa rowerowa. Podczas II Wojny Światowej na terenie miasta działało wiele fabryk produkujących broń dla III Rzeszy a także obóz jeniecki Stalag II D. Po wejściu wojsk białoruskich do miasta z zabytkowej starówki nie zostało prawie nic, żołnierze mieli rozkaz podpalić i zniszczyć miasto prawie w 90 %. Po wojnie miasto bardzo szybko zaczęło się zaludniać a jego mieszkańcy ochoczo przystąpili do odbudowywania miasta. Obecnie jest to jedno z najprężniej rozwijających się miast na Pomorzu.

Zabytki miejskie i inne ciekawostki
W obrębie miasta znajduje się 22 zabytki architektury gotyckiej. Najważniejszym z nich jest zabytek klasy, 0 jakim jest kościół NMP. Jest to jedyny kościół w Polsce sklepiony na wysokości 32, 5 metra, a także jedyny na Pomorzy gdzie znany jest architekt, którym był Heinrich Brunsberg. Także godny uwagi jest kościół św. Jana pochodzący z XV wieku z najwyższą wieżą na Pomorzu Zachodnim mierzącą 99m. Warto obejrzeć ponad to ratusz a także zachowane części murów obronnych i bramy. Jedna z nich unikatowa w skali kraju a nawet Europy wznosi się nad rzeką. Miasto może poszczycić się także budynkami szkolnymi, koszarowymi. W Stargardzie Szczecińskim zobaczyć można również największy krzyż pokutny z połowy XVI wieku a także wiele innych atrakcji. Dzięki swojemu położeniu jest to idealne miasto dla rowerowych turystów.

Bogumiła Wiśniewska

Skomentuj artykuł na forum

Produkty powiązane z artykułem

Portal i sklep numizmatyczny, monety, numizmatyka
wszelkie prawa zastrzeżone © 2007-19
adres: ul. Krawiecka 1B, 50-148 Wrocław,
Infolinia: 22 266 83 89, e-mail: info@emonety.pl