Newsletter - bądź na bieżąco

ilość produktów: koszyk jest pusty

wartość produktów: koszyk jest pusty

Przejdź do koszyka:   koszyk

rejestracja

Program Partner Club

Na czym polega program lojalnościowy?

 

Rób u nas zakupy i wybieraj produkty całkowicie za darmo.
Chcąc korzystać z programu lojalnościowego musisz wpierw zarejestrować się w sklepie internetowym na emonety.com
 

Uczestnictwo w programie jest absolutnie nieodpłatne.

 

Będąc naszym klientem masz możliwość zakupu monet i artykułów numizmatycznych  po  dużo korzystniejszych cenach, niż robiąc zakupy przez telefon lub osobiście. Twoją korzyścią jest to, że za każdego wydanego dolara dostajesz 1 emonetę.

W rzeczywistości wygląda to tak, że kiedy Twoja pula emonet, będzie na tyle duża, żeby kupić artykuł z naszego sklepu, to wtedy emonety są wymieniane przez nas na dowolnie wybrany przez Ciebie produkt numizmatyczny.
Im więcej kupujesz tym więcej masz emonet, które możesz wymieniać na darmowe produkty!
 
Klienci portalu emonety.com mają prawo do kupna produktu numizmatycznego nawet wtedy, kiedy ilość emonet jest równa lub wyższa od wartości punktowej produktu. Zrealizowany zakup za emonety, skutkuje tym, że odejmujemy z Twojego konta taką ilość emonet, która odpowiada wartości emonet podanej przy cenie produktu. Jeżeli przy produkcie nie ma podanej kwoty w emonetech, to takiego produktu nie można nabyć za emonety.

 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO emonety.com

 emonety.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy przy ul. Żelaznej 67 paw. 29, 00-871 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy za numerem 0000312819, na podstawie przepisu art. 384 § 1 i 4 kodeksu cywilnego zawiadamia kontrahentów, iż ustala w poniższej treści ogólne warunki programu lojalnościowego.

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania programu lojalnościowego definiuje warunki przystąpienia i uczestnictwa, zasady Sprzedaży Promocyjnej oraz sposób naliczania i zapłaty punktami (inaczej zwanymi "emonetami").

2. Program lojalnościowy został powołany przez firmę emonety.pl S.A., zwaną dalej emonety z siedzibą w Warszawie, właściciela i administratora platformy internetowej www.emonety.com. Program powstał w celach marketingowych i sprzedażowych.

3. Członkiem programu lojalnościowego zwanym dalej Klientem może zostać każda osoba fizyczna, która zarejestruje się w sklepie www.emonety.com i zaznaczy odpowiednią opcję przy swojej rejestracji o chęci przystąpienia do programu lojalnościowego.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach emonety zastrzega sobie prawo odrzucenia wniosku o przystąpienie, m.in. z powodu braków formalnych.

5. Klient wyraża zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizowania zadań marketingowych i sprzedażowych przez emonety.pl. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. 133 poz. 883).

6. Uczestnictwo w programie jest nieodpłatne.

7. Przystąpienie do Programu stanowi możliwość zakupu po cenie promocyjnej produktów w sklepie. Program polega na udostępnieniu do sprzedaży towarów przy których znajduje się oznaczenie punktowe oznaczające za ile można ten produkt nabyć.

8. Każdemu Klientowi za zakupy objęte Programem Lojalnościowym dokonane w sklepie internetowym www.emonety.com przyznawane są punkty gromadzone na indywidualnym koncie, które można zobaczyć po zalogowaniu.

9. Za każdego całego dolara USA wydanego w sklepie za towar objęty Programem Lojalnościowym przyznaje się:

- 1 emonetę Klientowi

10. Produkty, przy których nie ma oznaczenia punktowego lub wynosi ono „0” (zero), nie podlegają Programowi Lojalnościowemu. Za nabycie tych produktów nie są przyznawane punkty.

11. Punkty (emonety) naliczane są każdorazowo po dokonaniu zapłaty i zrealizowaniu (opłaceniu i wysłaniu) zamówienia.

12. W przypadku zwrotu towaru nabytego przez Klubowicza naliczone za tę transakcję punkty (emonety) zostają odjęte.

13. Punkty (emonety) są przyznawane jedynie za zamówienia złożone przez system zamówień w portalu emonety.com. W szczególności zamówienia składane telefonicznie lub osobiście nie są przyznawane punkty (emonety).

14. Cena w zamówieniu i na fakturze produktów kupionych za punkty wynosi $0,01 (jeden cent USA) za każdy produkt.

15. Za zgromadzone przez Klienta punkty (emonety), można kupić produkty znajdujące się w sklepie wówczas, gdy ilość punktów jest równa lub wyższa od wartości punktowej produktu.

16. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie jego przyjęcia, wraz z informacją o ilości wykorzystanych punktów (emonet).

17. Zrealizowany zakup produktów za punkty skutkuje odjęciem z konta Klienta punktów (emonet) w ilości odpowiadającej wartości punktowej produktu.

18. Odbiór zakupionego towaru może być zrealizowany przez Klienta bezpośrednio w biurze handlowym emonety. albo w drodze przesyłki pocztowej dokonanej na koszt Klienta.

19. Nie dokonanie przez Klienta zakupu w okresie dłuższym niż 6 miesięcy od daty ostatniej transakcji, skutkuje anulowaniem i utratą zebranych punktów.

20. Zgromadzone Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.

21. Emonety zastrzega sobie prawo do zmiany towarów znajdujących się w ofercie programu lojalnościowego, a także ich wartości punktowej (emonet).

22. Klient może uzyskiwać informacje o stanie własnego konta logując się na stronie sklepu lub kontaktując się z Customer Service emonety.com

23. Emonety zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia działalności Programu w każdym czasie. Informacja o tym fakcie zostanie zamieszczona na stronie programu lojalnościowego i będzie skutkować z upływem 30 dni od daty jej zamieszczenia.

24. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 maja 2010 roku.

25. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, ma zastosowanie regulamin sklepu internetowego i/lub regulaminy.

Portal i sklep numizmatyczny, monety, numizmatyka
wszelkie prawa zastrzeżone © 2007-18
adres: ul. Krawiecka 1B, 50-148 Wrocław,
Infolinia: 22 266 83 89, e-mail: info@emonety.pl