!-- Google Tag Manager -->
Newsletter - bądź na bieżąco

ilość produktów: koszyk jest pusty

wartość produktów: koszyk jest pusty

Przejdź do koszyka:   koszyk

rejestracja

regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO emonety.pl ważny od dnia 25.12.2014

Sklep internetowy, działający pod adresem www.emonety.pl, prowadzony jest przez emonety.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 67 paw. 29, 00-871 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy za numerem 0000312819, NIP 113-07-25-593, Regon 006925058 (zwana dalej Sklep internetowy)

1.    Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internet.

2.    Dane osobowe przekazywane nam przez klientów sklepu www.emonety.pl, są przetwarzane przez Sklep. Powierzone mu dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:
        a. realizacji umowy
        b. jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep.

3.    Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych

4.    Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych - na stronie www.emonety.pl.  Każdy zarejestrowany klient ma prawo do  wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do wprowadzania do nich zmian. Powierzone EMONETY dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

5.    Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wszystkich osób lub podmiotów dokonujących zakupów w sklepie, które zwane są w dalszych postanowieniach regulaminu klientami, z zastrzeżeniem dalszych odmiennych postanowień regulaminu, które mogą stanowić przyznanie szczególnych uprawnień klientom będącym konsumentami w rozumieniu ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

6.    Regulamin niniejszy został sporządzony ze starannością mającą na celu jego zgodność z przepisami prawa jak również mającą na celu należyte zabezpieczenie interesów klientów.

7.    W sytuacji gdyby z jakichkolwiek przyczyn postanowienia niniejszego regulaminu z jakichkolwiek przyczyn nie miały lub nie mogłyby mieć zastosowania w odniesieniu do określonej kategorii klientów lub też zostały uznane w odniesieniu to tej grupy za nie wiążące, nie wpływa to ważność tych postanowień w odniesieniu do innych grup klientów.

8.    W sytuacji gdyby część postanowień niniejszego regulaminu została uznana za sprzeczną z prawem lub nieważną nie wpływa to ważność pozostałych postanowień regulaminu.

9.    Sklep dokłada najwyższej staranności, aby znajdująca się w witrynie internetowej oferta była w pełni aktualna zarówno co do oferty towarowej jak i jego ceny. Z uwagi jednak na duży obrót towarowy występować mogą sytuacje, w których zostanie wyczerpana oferta towarowa w odniesieniu do danego rodzaju asortymentu lub też zmianie ulegną ceny towaru.

10.    Z uwagi na uwarunkowania określone w ust. 1 umieszczona na stronie internetowej oferta towaru nie jest równoznaczna z ofertą w rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego, stanowi jedynie zaproszenie do rozpoczęcia rokowań na temat ustalenia ostatecznych warunków kontraktu (wskazany zapis nie dotyczy podmiotów, którym przysługuje status konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

11.    Zamówienia w Sklepie internetowym są przyjmowane przez stronę www, a także e-mailem pod adresem sklep@emonety.pl

12.    Złożenie zamówienia poprzez portale będące własnością EMONETY S.A. oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

13.    Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez sklep. Podane na stronach Sklepu informacje o produktach nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Celem dojścia do skutku transakcji niezbędna jest akceptacja zamówienia przez Sklep.

14.    Przyjęcie do realizacji zamówienia towaru następuje w momencie akceptacji przez Sklep złożonego zamówienia poprzez stronę www Sklepu internetowego i następnie:
          a. w przypadku zamówień płatnych przelewem na konto bankowe - po wpłynięciu przedpłaty na konto bankowe    
          b. w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową - po otrzymaniu autoryzacji karty
          c. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po tym, jak do Sklepu dotrze zamówienie Klienta

15.    Oferty oznaczone jako promocyjne dotyczą ograniczonej ilości towarów, szczegółowe warunki sprzedaży promocyjnej określa regulamin promocji.

16.    Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian.

17.    Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży i dołączany do zamówionego towaru. W zakresie sprzedaży rozumianej w brzmieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta wraz z towarem dostarczany jest formularzem odstąpienia od umowy wraz z pouczeniem. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów Klient winien niezwłocznie w sposób wskazany w niniejszym regulaminie powiadomić o tym Sklep, wskazując szczegółowo te braki.

18.    Klient w terminie 7 dni może anulować złożone zamówienie telefonicznie, e-mailem pod adresem sklep@emonety.pl podając w temacie informacji numer zamówienia.

19.    Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, jeśli występuje. Cena podana przy każdym towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca.

20.    Koszt Do wartości zamówienia doliczone są koszty dostawy. Koszty dostawy są każdorazowo wskazane kwotowo w zależności od opcji sposobu dostawy wybranej przez Klienta.

21.    Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

22.   Realizacja zamówień w ramach dostawy natychmiastowej odbywa się w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez EMONETY zapłaty, zaś w ramach dostawy odroczonej – w terminie do 45 dni roboczych od dnia otrzymania przez EMONETY zapłaty lub w terminie wskazanym indywidualnie przy opisie produktu w Sklepie. Okres realizacji zamówienia nie obejmuje czasu oczekiwania na zapłatę oraz czasu oczekiwania na dostawę przesyłki – jest to jedynie termin, w jakim EMONETY  udostępni zamówione towary do odbioru lub wysyłki. Za dni robocze uważa się dni tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

23.    Klient może wybrać następujące formy odbioru przesyłki:
          a. Poczta Polska - czas dostawy wynosi do 7 dni roboczych po dniu nadania;
          b. Poczta kurierska - czas dostawy wynosi do 2 dni roboczych;
         c. Odbiór osobisty w salonie firmowym Sklepu internetowego w Warszawie, przy ul. Wspólnej 50/1 - do 7 dni roboczych, o ile przy danym produkcie nie jest zawarta informacja o innym terminie realizacji. Zamówienia, w których znajdują się produkty o późniejszym terminie dostawy realizowane są w całości zgodnie z innym, wyszczególnionym terminem dostawy.

24.    W przypadku złożenia kilku zamówień przez tego samego Klienta kierowanych ta ten sam adres odbiorcy, Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do połączenia zamówień w jedną przesyłkę, pod warunkiem, że nie wpłynie to na czas realizacji zamówienia.

25.    Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

      •    przy odbiorze: należność pobiera listonosz lub kurier,
      •    kartą kredytową/płatniczą - zostanie przekierowany do serwisu PAYU
      •    przelewem bankowym na rachunek bankowy Sklepu internetowego
      •    gotówką w salonie firmowym Sklepu internetowego

26.    Płatności dokonywane gotówką w siedzibie Sklepu internetowego, gotówką przy odbiorze przesyłki (za pobraniem), przelewem bankowym, przekazem pocztowym zawierają 2,5% opustu od sumy zamówienia. Opust ten nie dotyczy płatności on-line lub płatności kartą kredytową/płatniczą.

27.    Płatności za zamówienie, należy dokonać w terminie do 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Po tym czasie zamówienie jest automatycznie  odrzucane/anulowane przez system sprzedaży sklepu i nie ma możliwości jego przywrócenia do realizacji. Dla określonych produktów Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu płatności przez Klienta. W takich przypadkach w opisie produktu zostanie umieszczona stosowna informacja.

28.    Każdemu Klientowi, któremu  przysługuje status konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i korzystającemu ze sklepu internetowego przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej z zastrzeżeniem wyłączeń wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta.. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu powinno zostać wysłane na adres:

     Emonety.pl SA
     ul. Wspólna 50/1, 00-684 Warszawa


29.    Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi, który zawarł umowę na odległość lub poza siedzibą Sklepu w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, bieg którego rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
            a. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części
            b. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy
 
Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle na podany w niniejszym Regulaminie adres oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 
30.    W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy wygasają powiązane z nią umowy, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

31.    To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
     Emonety.pl SA
     ul. Wspólna 50/1, 00-684 Warszawa


Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

32.    EMONETY ma obowiązek niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrot zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

33.    EMONETY może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

34.    W przypadku wybrania przez Konsumenta  sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, EMONETY nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów a Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

35.    Wyłączenie prawa odstąpienia - prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
          a. rozpoczęcia za zgodą konsumenta świadczenia usług przez serwis, przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy;
          b. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi EMONETY S.A. nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
          c.  towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;

36.    EMONETY jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta.

37.    Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@emonety.pl lub w formie pisemnej na adres wskazany w niniejszym Regulaminie. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

38.    Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

39.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

40.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

41.    Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego adres e-mail.
 
 
 
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO emonety.pl ważny do dnia 24.12.2014 włącznie

Sklep internetowy, działający pod adresem www.emonety.pl, prowadzony jest przez emonety.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 67 paw. 29, 00-871 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy za numerem 0000312819, NIP 113-07-25-593, Regon 006925058 (zwana dalej Sklep internetowy)

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internet.

2. Zamówienia w Sklepie internetowym są przyjmowane przez stronę www, a także e-mailem pod adresem sklep@emonety.pl

3. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzymuje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez sklep. Podane na stronach Sklepu informacje o produktach nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Celem dojścia do skutku transakcji niezbędna jest akceptacja zamówienia przez Sklep.

4. Przyjęcie do realizacji zamówienia towaru następuje w momencie akceptacji przez Sklep złożonego zamówienia poprzez stronę www Sklepu internetowego i następnie:
a. w przypadku zamówień płatnych przelewem na konto bankowe - po wpłynięciu przedpłaty na konto bankowe
b. w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową - po otrzymaniu autoryzacji karty
c. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po tym, jak do Sklepu dotrze zamówienie Klienta

5. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu internetowego realizacja zamówienia będzie niemożliwa, Sklep internetowy zastrzega sobie prawo odmówienia zrealizowania zamówienia niezwłocznie informując o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku wpłacenia kwoty pieniężnej przez Zamawiającego, Sklep internetowy zobowiązuje się do zwrócenia należnej kwoty wraz z ustawowymi odsetkami.

6. Oferty oznaczone jako promocyjne dotyczą ograniczonej ilości towarów, szczegółowe warunki sprzedaży promocyjnej określa regulamin promocji.

7. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian.

8. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży i dołączany do zamówionego towaru.

9. Zamawiający w terminie 7 dni może anulować złożone zamówienie telefonicznie, e-mailem pod adresem sklep@emonety.pl podając w temacie informacji numer zamówienia.

10. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, jeśli występuje. Cena podana przy każdym towarze w chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia jest wiążąca. Koszt dostawy nie jest wliczony do cen towarów i doliczany jest do ceny zamówienia.

11. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Zamawiającego i określony w zamówieniu sposób.

12. Termin otrzymania przesyłki określa się jako czas realizacji plus czas jej dostawy, jednak nie dłuższy niż 45 dni roboczych. Dla przesyłek zawierających produkty z odroczonym terminem dostawy czas ten liczony jest od daty podanej przy terminie dostawy produktu do Sklepu internetowego.

13. Klient może wybrać następujące formy odbioru przesyłki:
a. Pocztą Polską - list polecony czas dostawy do 14 dni roboczych lub lub przesyłka wartościowa Kurier48, czas dostawy do 2 dni roboczych po dniu nadania. Koszt przesyłki Pocztą Polską uzależniony jest od wagi przesyłki i wynika z cennika Poczty Polskiej.
b. Przesyłka kurierska - czas dostawy 4 dni robocze, po dniu nadania. Koszt przesyłki kurierskiej paczki do 5 kg z zadeklarowaną wartością 999 zł wynosi 30 zł.
c. Odbiór osobisty w salonie firmowym Sklepu internetowego w Warszawie, przy ul.Wspólnej 50/1 - do 7 dni roboczych, o ile przy danym produkcie nie jest zawarta informacja o innym terminie realizacji. Zamówienia, w których znajdują się produkty o późniejszym terminie dostawy realizowane są w całości zgodnie z innym, wyszczególnionym terminem dostawy.

14. Zamawiający może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a. przy odbiorze: należność pobiera listonosz lub kurier,
b. kartą kredytową/płatniczą - zostanie przekierowany do serwisu PAYU
c. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sklepu internetowego
d. gotówką w siedzibie Sklepu internetowego

15. Płatności dokonywane gotówką w siedzibie Sklepu internetowego, gotówką przy odbiorze przesyłki (za pobraniem), przelewem bankowym, przekazem pocztowym zawierają 2,5% opustu od sumy zamówienia. Opust ten nie dotyczy płatności on-line lub płatności kartą kredytową/płatniczą.

16. Płatności za zamówienie, należy dokonać w terminie do 14 dni od dnia złożenia zamówienia. Po tym czasie zamówienie jest automatycznie  odrzucane/anulowane przez system sprzedaży sklepu i nie ma możliwości jego przywrócenia do realizacji. Dla określonych produktów Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu płatności przez Zamawiającego. W takich przypadkach w opisie produktu zostanie umieszczona stosowna informacja.

17. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Towar podlega zwrotowi jedynie w stanie niezmienionym. Zwrot towaru zgłosić należy we wskazanym wyżej terminie drogą e-mailową pod adresem sklep@emonety.pl, telefonicznie lub osobiście. Zwracany towar należy dostarczyć razem z otrzymanym paragonem lub fakturą. Zwrot towaru powinien nastąpić w terminie 14 dni, w tym samym terminie Sklepu internetowy gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zapłaconej za zwrócony towar przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazany przez klienta. Wyjątkiem od tej reguły jest zakup złota lub srebra inwestycyjnego.

18. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Zamawiający nie może odstąpić od zamówienia, ani też wymienić lub zwrócić towaru, którego, cena zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym. Towarami takimi są złoto inwestycyjne, srebro inwestycyjne oraz brylanty inwestycyjne.

19. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić drogą e-mailową pod adresem reklamacja@emonety.pl, telefonicznie lub osobiście. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia. Postępowanie reklamacyjne określa regulamin reklamacji.
 
20. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep internetowy zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie internetowym towary do wyboru.

21. W przypadku uznania reklamacji, Sklep internetowy gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Zwracany towar należy dostarczyć razem z otrzymanym paragonem lub fakturą. Należność zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji przelewem bankowym na konto wskazane przez Zamawiającego lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu.

22. Logowanie do Sklepu internetowego oznacza akceptację wszystkich dostępnych regulaminów w ich aktualnym brzmieniu.

23. W przypadku złożenia kilku zamówień przez tego samego Zamawiającego kierowanych ta ten sam adres odbiorcy, Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do połączenia zamówień w jedną przesyłkę, pod warunkiem, że nie wpłynie to na czas realizacji zamówienia.
 
24. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 

Portal i sklep numizmatyczny, monety, numizmatyka
wszelkie prawa zastrzeżone © 2007-18
adres: ul. Wspólna 50 lok. nr 1 00-684 Warszawa,
tel. +48 22 523 25 26, fax. +48 22 523 25 01, e-mail: info@emonety.pl