Newsletter - bądź na bieżąco

ilość produktów: koszyk jest pusty

wartość produktów: koszyk jest pusty

Przejdź do koszyka:   koszyk

rejestracja

Rozmaitości ze świata monet » Rok 2007 rokiem kompozytorskim

Polacy obchodzą w tym roku 125 rocznicę urodzin Karola Szymanowskiego, Węgrzy 40 rocznicę śmierci Zoltána Kodály a Słowacy 100 rocznicę urodzin Gejzy Dusika. Dla uczczenia tych trzech wielkich osobistości mennice narodowe kompozytorów wydały na ich cześć monety, z których propozycja słowacka wydaje się najciekawszą z punktu widzenia czysto estetycznego. Interesującym jest również to, że wyżej wymienieni panowie byli nie tylko kompozytorami, ale także pedagogami, wnieśli bowiem duży wkład w reformę szkolnictwa muzycznego w swoich krajach a także byli pasjonatami folkloru.

Zoltan Kodály urodził się 16 grudnia 1882 roku w Kecskemét. Jego ojciec był zawiadowca stacji oraz muzykiem amatorem. Mały Zoltan pobierał, więc pierwsze lekcje gry na skrzypcach od ojca oraz w chórze kościelnym. W 1900 roku zaczął studiować na uniwersytecie w Budapeszcie języki współczesne i jednocześnie podjął edukacje w Akademii Franza Liszta. Podczas studiów wiele podróżował po Niemczech i Francji zapoznając się miedzy innymi z muzyką Claude’a Debussy. Razem z Belą Bartokiem rozpoczęli studia nad folklorem rodzimym. Kodály jeździł po małych wsiach i nagrywał a także zapisywał utwory ludowe, co zaowocowało wydaniem tomu „ Dwadzieścia węgierskich piosenek ludowych”. Jest ojcem węgierskiej etnomyzykologii. Pierwsze koncerty jego kompozycji miały miejsce w Budapeszcie w 1910 roku, zagrano miedzy innymi Sonatę na pianino i wiolonczelę op.4, Kwartet smyczkowy. W tym samym roku zawarł również związek małżeński z Emmą Sándor swoją byłą uczennicą. Od 1907 roku był profesorem na Akademii Muzycznej oraz krytykiem muzycznym piszącym do wielu renomowanych pism. Jednakże dopiero rok 1923 przyniósł mu sławę i uznanie jako kompozytora. W roku tym napisał oratorium Psalmu Hungaricus z okazji 50 rocznicy połączenia Budy z Pestem. Kolejne lata jego życia to praca twórcza, opracowywanie kolejnych tomów piosenek ludowych a także opracowywanie nowej metody pedagogicznej. Była to kompilacja wcześniejszych poszukiwań pedagogicznych z własnymi doświadczeniami artysty. Według Kodály’ego należało edukować muzycznie jak najmłodsze dzieci używając do tego celu muzyki ludowej oraz klasycznej dostosowanej do możliwości percepcyjnych dziecka. Do swojej nauki włączył tez system znaków migowych odpowiadających dźwiękom muzycznym, co miało pomagać w nauce. W 1946 roku został prezydentem Węgierskiej Akademii Nauk. Pod koniec życia został zaś członkiem Belgijskiej akademii Nauk, oraz został odznaczony najwyższym odznaczeniem państwowym za zasługi na polu nauki i kultury. Zmarł w Budapeszcie 6 marca 1967 roku.

Gejza Dusik urodził się 1 kwietnia 1907 roku w Zavar’ze. Już w czasach gimnazjalnych zajmował się komponowaniem tanecznych pieśni. Po maturze przez cztery semestry studiował medycynę, ale szybko ją porzucił dla muzyki. W latach 1932-1936 studiował w wiedeńskim konserwatorium muzycznym Neues Wiener Conservatorium, kompozycję. Jeszcze podczas studiów w 1935 roku miała miejsce premiera jego pierwszej operetki w Słowackim Narodowym Teatrze w Bratysławie pt. „ Tisic metrov lásky”. Gejza Dusik uważany jest za twórcę narodowej słowackiej operetki. Skomponował ponad 250 tanecznych pieśni, muzycznych komedii oraz 12 operetek. Do 1945 roku najbardziej popularna i najczęściej grana była operetka „ Modrá ruža”. W czasach socjalizmu jego twórczość została sklasyfikowana jako burżuazyjny przeżytek. Do łask przywrócono jego utwory w 1954 roku wystawiając operetkę „Złota rybka”. Zmarł 6 maja 1988 roku w Bratysławie.

Bogumiła Wiśniewska

Skomentuj artykuł na forum

Portal i sklep numizmatyczny, monety, numizmatyka
wszelkie prawa zastrzeżone © 2007-18
adres: ul. Krawiecka 1B, 50-148 Wrocław,
Infolinia: 22 266 83 89, e-mail: info@emonety.pl