Newsletter - bądź na bieżąco

ilość produktów: koszyk jest pusty

wartość produktów: koszyk jest pusty

Przejdź do koszyka:   koszyk

rejestracja

Artykuły o złocie » Trzeci kwartał 2012 – oficjalny komentarz Światowej Rady Złota

 

Według najnowszego raportu Światowej Rady Złota, z końcem września złoto zanotowało 16% wzrost ceny na przestrzeni bieżącego roku. Większość z tych zwyżek – aż 11,1%, złoto osiągnęło w trzecim kwartale.

Przyspieszony wzrost cen to przede wszystkim efekt polityki monetarnej prowadzonej przez największe światowe banki centralne. Najwyraźniejsze wzrosty złoto odnotowało na skutek ogłoszenia przez amerykańską Rezerwę Federalną trzeciej rundy tzw. „luzowania ilościowego”, czyli de facto dodruku dolara, a także w efekcie ogłoszenia przez Europejski Bank Centralny programu skupu obligacji państw objętych kryzysem.

Działania banków centralnych podjęte w celu stymulowania zwalniającej gospodarki generują jednak zagrożenia, które bezpośrednio wpływają na wzrost cen złota. Warto jednak wymienić towarzyszące temu czynniki: 

  • zagrożenie inflacyjne - istnieje ścisła relacja pomiędzy ilością pieniądza w obiegu i stopą inflacji. Jeśli pieniędzy jest więcej, niż dóbr – obserwujemy wzrost cen. Niedawne badania Światowej Rady Złota pokazały, że 1% wzrost podaży pieniądza w USA i Europie po sześciu miesiącach spowodował wzrost cen złota odpowiednio o 0,9% i 0,5%. Co więcej, Badania Oxford Economics pokazują, że złoto reaguje pozytywnie nie tylko na inflację, ale i na procesy deflacyjne.
  • niepewność na rynkach walutowych - w związku z faktem, że handel złotem odbywa się w odniesieniu do ceny w dolarach, kruszec ten stanowi dla inwestorów naturalne zabezpieczenie przed deprecjacją ich własnej waluty.
  • zaangażowanie banków centralnych - ingerencje banków centralnych mogą spowodować efekty uboczne w postaci zagrożenia efektywnego przepływu kapitału, co może doprowadzić do niebezpiecznego zachwiania równowagi światowej gospodarki. Badania pokazują, że w takim przypadku złoto stanowi dla inwestorów ważne zabezpieczenie przed spadkami na rynkach akcji i rynkach kredytowych.
  • różnica w wysokości stóp procentowych na świecie - w krajach rozwijających się stopy procentowe są wyższe, co przyciąga zachodnich inwestorów. Na rynki te napływa kapitał, który stymuluje wzrost bogactwa w tych krajach, co bezpośrednio generuje popyt na złoto.

Marianna Wodzińska

 

Skomentuj artykuł na forum

Portal i sklep numizmatyczny, monety, numizmatyka
wszelkie prawa zastrzeżone © 2007-18
adres: ul. Krawiecka 1B, 50-148 Wrocław,
Infolinia: 22 266 83 89, e-mail: info@emonety.pl